::::Cholphinij Technological Colllege - วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ จ.ชลบุรี ::::

 

Website counter

 

30 ต.ค. 2559 -   เปิดเรียนภาคบ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เรียนตามปกติ)
31 ต.ค. 2559 -   เปิดเรียนภาคบ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เรียนตามปกติ)
 
กิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี 2558
โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปี 2558
โครงการเมืองบ้านสวนสดใสร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม (11 สิงหาคม 2558)
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (24 มิถุนายน 2558)
โครงการอบรมอาชีวะร่วมใจต้านภัยห่างไกลยาเสพติด (7 ตุลาคม 2558)
รับน้อง'58
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ สาขาวิชาการตลาด ณ บริษัท ดีเอ็กซ์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สาขามาลัยทอง (11 กันยายน 2558)
ถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
SPUC KOREA CAMP with IYF (3 ธันวาคม 2558)
พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบทุนเรียนดีจากใจชลพินิจ พิธีมอบเกียรติบัตรเรียงความ "ครูดีในดวงใจ" ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการบรรยายพิเศษ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Flash
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร "การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน การวัดผลและประเมินผล และจรรยาบรรณครู"
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร "โปรแกรม SPSS เพื่อวิจัยในชั้นเรียน" (21 สิงหาคม 2558)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ (28 พฤษภาคม 2558)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 20 มกราคม 2558
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
กีฬาสานความสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูงานสถานประกอบการ สาขาวิชาการตลาด ณ โรบินสัน เซ็นทรัลชลบุรี (4 มีนาคม 2559)
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และบำเพ็ญประโยชน์ (2 มีนาคม 2559)
ดูงานสถานประกอบการ สาขางานการขาย ณ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแหลมทอง (4 มีนาคม 2559)
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (29 พฤษภาคม 2559)
  โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 (23 มิถุนายน 2559)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
รับน้องใหม่'2559
ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (4 สิงหาคม 2559)
ภูมิใจวันนี้ที่เป็นลูกแม่ (11 สิงหาคม 2559)
โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และจินตลีลา (27 กรกฎาคม 2559)
๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ (9 พฤศจิกายน 2559)
สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (13 พฤศจิกายน 2559)
กิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ (22 พฤศจิกายน 2559)